• geral@touroeouro.com

Praça da Moita a concurso até 21 de Dezembro

  • 2018-11-30 15:33


A Sociedade Moitense de Tauromaquia lançou esta sexta-feira, 30 de Novembro, o concurso para a adjudicação da Praça de Touros Daniel do Nascimento, na Moita, cuja entrega de propostas decorre até ao dia 21 de Dezembro, sexta-feira, pelas 18 horas.

O caderno de encargos, que se manterá inalterado, ao que o TouroeOuro apurou, poderá ser solicitado junto da Sociedade Moitense de Tauromaquia, pelo e-mail smt1950jul@gmail.com.